Her kan du melde deg inn som medlem i Kristiansands Automobilklubb.
KAK medlemskap (junior)
Pris: 200

KAK meldemskap (senior)
Pris: 400